I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem sklep.nozechifa.com.pl, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep SKLEP.NOZECHIFA.COM.PL jest prowadzony przez firmę:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

KRZYSZTOF MŁOCHOWSKI

ul. Kolejowa 20

64-300 Nowy Tomyśl 

NIP: 788-001-95-95 

REGON: 630176116

sklep stacjonarny zlokalizowany jest pod adresem:

PUH KRZYSZTOF MŁOCHOWSKI

ul. Kolejowa 20

64-300 Nowy Tomyśl

3. Adres do korespondencji:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

KRZYSZTOF MŁOCHOWSKI

ul. Kolejowa 20

64-300 Nowy Tomyśl

tel.  061 44 23 959

kom.
+48 600 289 959
+48 603 888 002

e-mail:
sklep@sklep.nozechifa.com.pl

nr rachunku bankowego

BGŻ S.A. o/Nowy Tomyśl
74 2030 0045 1110 0000 0193 0140

4. Zakup w sklepie internetowym SKLEP.NOZECHIFA.COM.PL oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

5. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług Sklepu internetowego to:

- połączenie z siecią Internet,

- zainstalowana jedna z wymienionych przeglądarek: Internet Explorer 7+, Firefox 3.6+, Google Chrome, Opera 10+, Safari,

- włączenie w przeglądarce obsługi ciasteczek (cookies),

II. Przedmioty transakcji

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez Strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie http://sklep.nozechifa.com.pl, w chwili składania zamówienia.

2. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są objęte gwarancją producenta.

III. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Realizuj zamówienie".By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
 2. Klientem sklepu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności cywilno - prawnych, lub podmiot gospodarczy lub firma posiadająca osobowość prawną.
 3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym http://sklep.nozechifa.com.pl/ są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).
 4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Firma PUH Młochowski wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
 6. Po otrzymaniu zamówienia sklep internetowy potwierdza jego przyjęcie (mailowo lub telefonicznie) oraz podaje informację o dostępności towaru i terminie wysyłki.
 7. W przypadku braku zamówionego towaru sklep wysyła informację o najszybszym możliwym terminie realizacji zamówienia.

IV. Formy płatności

Nabywca może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- przy odbiorze: należność pobiera kurier (do kosztów dostawy należy doliczyć opłatę w wysokości 5,00 zł z VAT),

- na konto Sprzedającego,

- płatność przez przelewy24.pl

- gotówką w siedzibie firmy.

 1. Pieniądze należy wpłacić na konto podane w potwierdzeniu zamówienia, które Klient otrzymuje e-mailem.
 2. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia, który przesłany jest w e-mailu potwierdzającym zamówienie. Numer zamówienia można też odczytać z historii zamówień na swoim koncie w sklepie.
 3. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem bankowym na konto sklepu.
 4. Zastrzegamy sobie możliwość sprawdzenia wiarygodności finansowej Zamawiającego.

V. Warunki dostawy

 1. Jeżeli przesyłka nie dotrze na adres dostawy po upływie 4 dni roboczych od momentu wysłania przez nas towaru, bardzo prosimy o kontakt.
 2. Wysyłka następuje po zaksięgowaniu wpłaty na naszym rachunku bankowym. Płatność przelewem należy dokonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenie dostawy. W celu uzgodnienia konkretnego terminu dostawy prosimy o kontakt z obsługą sklepu.
 4. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 5. Według regulaminu prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski. Wysyłki za granice kraju możliwe tylko po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem firmy.

VI. Dane osobowe

1. Składając zamówienie, klient sklepu świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe są wykorzystywane i przetwarzane jedynie na potrzeby sklepu. Zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. klient ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

2. Każdemu klientowi przysługuje prawo i możliwość wglądu do własnych danych i ich korekty oraz uprawnienia wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Informacja o ochronie danych osobowych

PUH Krzysztof Młochowski z siedzibą w 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 20 (PUH) jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
 • w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w PUH przetwarzamy również dane zawarte w dokumentach finansowych.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków PUH przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • ochrony praw PUH zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych PUH płatności , uzasadnionego interesu PUH w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług PUH (marketing bezpośredni),
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych

PUH może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi PUH ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków PUH przewidzianych prawem, ochrony praw PUH zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu PUH w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych;
 2. W szczególności PUH może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.
  Podmioty takie będą zobowiązane do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez PUH,

 3. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

PUH zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez PUH i/lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i PUH.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od PUH potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. PUH dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a PUH ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, PUH wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez PUH oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na PUH może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

VII. Reklamacje

 1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie towaru z opisem wady na adres dostawcy. Produkty wadliwe są wymieniane na nowe po zgłoszeniu uszkodzenia. Koszty przesyłki wymienionego towaru pokrywa sklep.
 2. W przypadku nie uzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy zamawiającego sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a koszty przesyłki takiego towaru pokrywa Nabywca. 
 3. Adres do obsługi reklamacji i zwrotów:

PUH Krzysztof Młochowski

SKLEP NARZĘDZIA RZEŹNICZE

Ul. Kolejowa 20, BAZA GS

64-300 NOWY TOMYŚL

tel. 061 44 23 959

e-mail: sklep@sklep.nozechfa.com.pl

VIII. Zwrot towaru

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) oraz ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) nabywca ma prawo do zwrotu towaru bez względu na przyczynę w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki.    
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od daty odbioru towaru, na zamieszczonym poniżej formularzu, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PUH Krzysztof Młochowski

Ul. Wł. Broniewskiego 44

64-300 NOWY TOMYŚL

sklep@sklep.nozechfa.com.pl

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zakupu następujących przedmiotów ............................................

Data odbioru towaru ............................................

Imię i nazwisko Nabywcy ............................................

Adres Nabywcy ............................................

Data ............................................

Podpis Nabywcy ............................................

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej)

3. Poprawnie wypełniony formularz należy przesłać na adres wskazany w punkcie VII.3 niniejszego regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@sklep.nozechfa.com.pl

4. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Sprzedający dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy do Nabywcy do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Nabywca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedającego. Uwaga! Nie odbieramy przesyłek nadanych za pobraniem!

IX. Wymiana towaru

Wymiana może nastąpić na inny produkt poprzez zwrot niechcianego towaru i nabycie nowego.  Należy skontaktować się (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) ze Sprzedającym w celu ustalenia szczegółów wymiany towaru.   produkt poprzez zwrot niechcianego towaru i nabycie nowego. Należy skontaktować się (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) ze Sprzedającym w celu ustalenia szczegółów wymiany towaru.