Reklamacje

Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie towaru z opisem wady na adres dostawcy. Produkty wadliwe są wymieniane na nowe po zgłoszeniu uszkodzenia. Koszty przesyłki wymienionego towaru pokrywa sklep

W przypadku nie uzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy zamawiającego sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a koszty przesyłki takiego towaru pokrywa Nabywca.

Adres do obsługi reklamacji i zwrotów:

PUH Krzysztof Młochowski

SKLEP NARZĘDZIA RZEŹNICZE

Ul. Kolejowa 20, BAZA GS

64-300 NOWY TOMYŚL

tel. 061 44 23 959

e-mail: sklep@sklep.nozechfa.com.pl

Zwrot towaru

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) oraz ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) nabywca ma prawo do zwrotu towaru bez względu na przyczynę w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki.    

Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od daty odbioru towaru, na zamieszczonym poniżej formularzu, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PUH Krzysztof Młochowski
Ul. Wł. Broniewskiego 44
64-300 NOWY TOMYŚL

sklep@sklep.nozechfa.com.pl

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zakupu następujących rzeczy ............................................

Data odbioru towaru ............................................

Imię i nazwisko Nabywcy ............................................

Adres Nabywcy ............................................

Data ............................................

Podpis Nabywcy ............................................

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej)

 
Poprawnie wypełniony formularz należy przesłać na adres wskazany w punkcie VII.3 niniejszego regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@sklep.nozechfa.com.pl

Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Sprzedający dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy do Nabywcy do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Nabywca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedającego. Uwaga! Nie odbieramy przesyłek nadanych za pobraniem!

Wymiana towaru

Wymiana może nastąpić na inny produkt poprzez zwrot niechcianego towaru i nabycie nowego.  Należy skontaktować się (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) ze Sprzedającym w celu ustalenia szczegółów wymiany towaru.